Polaroid i Hagalund

Busshållplats Busshållplats

Tore Berger: Polaroid i Hagalund

Grafisk konstnärsbok, utgiven i numrerad och signerad upplaga om 300 ex. Pris 1.500 kr.


Tore bodde i Råsunda slutet av 60-talet, när den första polaroidkameran i massupplaga, ”Swinger”, lanserades. På bara någon minut framkallades den tagna bilden. Sedan fick man fixera det lilla svart-vita fotografiet med en blöt, medföljande svamp. Den kvalitet som uppnåddes tycktes gripa tillbaka till fotografiets ursprung på 1800-talet, som till exempel E. A. Häggs reportage från guldruschen i Alaska. På något sätt en parallell värld, mitt i nutiden. Från 1967 och några år framåt hade Tore med sig denna kamera, vanligen på väg till ateljén i Hagalund, som han hyrde i andra hand ovanför en liten bilverkstad. Det pågick rivningar i området - rätt som det var öppnades utsikter över längre bort liggande och särpräglade huskroppar av olika slag. Men det var ingen brådska - det pågick som ett långsamt skeende, som i åratal skapade nyfikenhet och förundran.

Boken är tryckt 2010 på Williamssons offsettryckeri AB i Solna, som låg kvar helt nära gamla Hagalund och Norra begravningsplatsen. Tryckeriet har genom åren anlitats av många konstnärer, som Kjartan Slettemark och Lars Hillersberg. Boken är utgiven på Nielsen & Norén Förlag, med en specialinspelad CD i pärmen med några visor från denna tid, plus en deklamerad poetisk text, publicerad i tidskiften Komma nr. 3 i november 1967: ”Så upprepas du …”. Denna inspelning kom sedermera att ingå i en permanent ljudinstallation under namnet ”Tillgången” beställd av Sthlm Stad till ett äldreboende i kvarteret Svalrocken i Långbroberg.

Två självbiografiska berättelser ger rymd åt bokens bilder: ”Sound of music i Hagalund” och ”Råsunda - Formentera”. Plus några litterära anteckningar från tiden i Råsunda och sångtexter med melodinotationer och kommentarer.

I tidningen ”Nya Upplagan” från februari 2011 skriver Thomas Millroth en lång och eftersinnande recension, där han bl. a. hänvisar till kapitlet ”Gorilla” i boken ”Brottstycken ur Torsten Renqvists dagböcker” som handlar om Tores vernissage på Galleri Prisma våren 1967 och vernissagefesten efteråt hemma hos Thomas Tidholm. Ett veritabelt tidsdokument av en skeptisk krönikör, som kanske kompletteras på ett överraskande sätt av ”Polaroid i Hagalund”.

hagalund_bok

Kan beställas från Galleri Nordostpassagen

hagalund_bokVinterskuggor Vinterskuggor

Bilder och minnen från det sena 60-talet

Hösten 1968 gjorde Staffan Cullberg ett nummer av Konstrevy som handlade om fotografi. Det var ett mycket läs- och sevärt nummer med både historiskt och samtida material. Under titeln Polaroid i Hagalund kunde jag där visa några av mina nytagna bilder, varav två uppförstorade på en sida och övriga endast något förstorade. När jag runt två decennier senare skulle ge ut min sångbok i mitten av allt på AVE/Gebers förlag, fick jag idén att illustrera den med ett urval av dessa tidiga polaroidbilder. Ett Hagalund i förvandling – ungefär mellan åren 1967 till 1970 – framstår som den motiviska kärnan i samlingen. Det har utan avsikt blivit som ett reportage, ett tidsdokument. Jag var i god mening en flanör. Rivningarna pågick utefter min dagliga väg mellan lägenheten i Råsunda och min arbetslokal ovanpå en liten bilverkstad i Hagalund. Det var i samma lokal det band som senare utvecklades till Blå Tåget startade sina repetitioner. I den medföljande CDn har jag på nytt spelat in några av låtarna från det sena 60-talet.

I Hagalund - Tore Berger
Enbomvisan - Tore Berger
Så upprepas du - Tore Berger

Åren flyter ihop när man bor på landet, årstiderna växlar, men den oregelbundna pendlingen till Stockholm förblir. Den egendomliga hysterin kring millenieskiftet går liksom inte att relatera till något annat. Vad var före och vad efter? Jag hade i alla fall en utställning där polaroidbilderna var bearbetade till lasertryck på Olle Olsson-huset år 1998. (Stockholm var då kulturhuvudstad. Det leverades packar av evenemangstidningar till huset. Hälften gick genast i soptunnan.)

Framkallning Framkallning Gård med skjul Gård med skjul Det var en sådan dag, polaroid Det var en sådan dag