KOMMANDE

En Sångbok med ett fylligt urval är under arbete. Den ska ges ut på Carlssons förlag, förhoppningvis våren 2019. Inga offentliga konserter planerade.


Länk till Oscar Sveningssons långblogg