I huset långt på landet

(BRUS004) Bästa produktion i klassen Folkmusik/visa 2009 på Manifestgalan (oberoende producenter) För lågmälda visor som i övertygande närbilder gestaltar natur, litteratur och historia från ett nyss närvarande 1900-tal, och låter seklet vinka ett värdigt adjö.

I huset långt på landet

Tillägnas Gunvald och Sonja, mina föräldrar.

I fyra av sångerna presenteras gestalter som var och en förhåller sig till 1900-talets världskrig. När jag ställt samman inspelningarna blev det tydligt att dessa sånger också direkt relaterar till min far, kommendörkapten Gunvald Berger. Churchills Min ungdom fick jag i present efter krigslutet – senare har jag fortsatt med Världskrisen 1911 – 1918 och den omfångsrika Andra världskriget . Sandler och Heidenstam är viktiga namn i Gunvalds efterlämnade papper. (som även rymde tidningsklipp om och fylliga utgåvor med Stagnelius, Karlfeldt och Dan Andersson) Gunvald avled 1985, 78 år gammal. Min mor, Sonja Herlin (f. 1917) är fortfarande fullt verksam. När jag skriver det här håller hon på och redigerar sin sjätte egna bok. Ett levande engagemang för dikt och sång, av exempelvis Stagnelius och Evert Taube, har hon omärkligt fört vidare.

Spruance

Amiralen Raymond A. Spruance representerar det USA som under andra världskriget räddade världen, bistod England och Ryssland mot Hitler och Mussolini och besegrade Japan. En i uppslagsböckerna mer exemplarisk och meriterad sjöofficer är svårt att tänka sig. Men han förefaller vara en lite udda gestalt i den marina miljön (ett egghead som lyssnar på klassisk musik) och har – i min fantasi – något gåtfullt och genialt i sitt väsen. Han befann sig emellertid långt borta i Stilla havet och avskydde publicitet (till skillnad från exempelvis generalerna MacArthur, Montgomery eller den skrytsamme Patton).

Mannen av Marrakesh

Mannen av Marrakesh - Tore Berger

De enda gestalter från andra världskriget som ungdomar tycks känna till är Hitler och möjligen Stalin. När jag sjungit denna visa utan att namnge mannen i fråga är det många som inte vetat vem som avses (trots hänvisningarna i texten). Episoden fanns skildrad i ett gammalt nummer av ”Det Bästa” från en bok skriven av Churchills livvakt, Thompson. Alltsammans finns belagt i sjunde och åttonde kapitlen, I Kartagos ruiner och I Marrakesh , femte bandet av Andra världskriget – Ringen slutes , där Churchill bagatelliserar sin lunginflammation, men bekräftar konvalescensen i Marrakesh och andra uppgifter i visan.

Solnedgång vid Fagertärn

Nyinspelning av en låt från Blå Tågets Moderna material (1999)
… Den fagraste skogssjön hette Fagertärn och översållades av stora tunga, vinröda näckrosor i tusenvis mitt bland vita och gula. Ibland satt där en fiskare på stranden och band sina mjärdar av garn och ensprötar. Han hjälpte oss då att skjuta ut ekan, men den var så gammal och gisten att den vid vart årtag var nära att dragas till botten av näckrosorna, som hängde sig i klasar över årbladen och höllo dem fast. Ingen människoboning fanns i närheten, utan mon stod på alla sidor med höga stammar och genljöd av locktoner. Jag minns hur vi en afton, när solen dalade, trötta sträckte ut oss på en häll. Allt ljus samlade sig uppe hos skyarna och vattnets rosor hade slutit sig och sänkt sig i djupet. Oväntat fingo vi höra ett svagt plask, och över den sovande och bleka sjön simmade en älgko med sin kalv, följd av en lång silverstrimma.
Ur Heidenstams När kastanjerna blommade , skriven på Övralid.

En mr. Walker

En mr. Walker - Tore Berger

På Övralid

Intrigerna på Övralid har fylligt skildrats av Per I. Gedin i biografin Ett liv . Åk dit en sommardag!

Balladen om Rickard Sandler

Balladen om Rickard Sandler - Tore Berger
""

Baserad på Yngve Möllers tjocka biografi från 1990, med den intressanta inledningen ”Data om Rickard Sandler”. Men idén är gammal – den fanns redan till turnén med ”Sound of Music” våren 1968, då Torkel och jag samarbetade om några verser utifrån notisen i en uppslagsbok.

En sommarbild

Tidigare inspelad på Blå Tågets dubbelalbum Brustna hjärtans hotell (1972). Texten innefattar olika tidsplan: inspirationen börjar med Birger Sjöbergs ”Ålandsfrågan” från 20-talet, men i bladet jag läser som fläktar och slår noteras Sandlers avgång 1939 och poeten vaknar upp till det Vietnamkrig som pågick när visan skrevs i början av 70-talet.

I flykten över Kolketorp

Andra och tredje verserna tar spjärn i bilder från Elsa Beskows Olles skidfärd . Med en strof per uppslag skulle texten kunna inspirera till en ny bilderbok.

Skuggan i september

Vi är tillbaka i huset långt på landet med ett referat från trädgården.

Skuggan i september - Tore Berger

Höstenlåten

Höstenlåten - Tore Berger