Upplands Väsby bibliotek 1887 - 2015

(text, musik Tore Berger)

Vad återstår, hur ska det gå, för Upplands Väsby bibliotek
i en överbliven övervåning, alldeles för vek
för gedigna hyllsystem som kan fungera maximalt
och får dras med provisorier som politikerna valt
Men visst är det en miljö som ändå lever
om man räknar med gymnasiets elever
 
Det började 1887 med sockenbibliotek
med hundskatten som grundplåt och det var ingen lek 
Det var frikyrkor och nykterhet på demokratisk grund   
bedrivet ideellt till sextiotalets sista stund
Då upphörde det kommunala sveket 
Då anställdes en chef för biblioteket

Från några små lokaler till Väsby centrum 73
Fast man tvingades att gå genom gymnasiets entré
Det fanns flera filialer och en bokbuss var på väg
Och en demokratisk strävan fram till nya djärva steg
Det var en allmän anda av försök
Alla daghem i kommunen fick besök

På stora arbetsplatser blev nu utlåningen het
Men det var Marabou som undanbad sig fortsatt verksamhet 
Direktionen fick rapporter om produktionsproblem
när chokladsmeten förstördes av tappade poem
Men vid badet där man kunde plurra 
där började boksnurrorna snurra

En bokbuss blev bibliotekets erkänt största filial
För skolor och till daghem var den helt fundamental
Och på kvällar runt till bostäderna överallt omkring
Ja, 80-talets vardag blev en allmän happening
med fackböcker, romaner och lyrik
om kärleken och kistans sista spik

Bo 85 var mässan som kommunen satsat på
Det var där som bibliotekets första dator skulle stå 
Publiken kunde kopplas upp till nyheter och bröd
Vid det ombyggda Carlslund  fick minibibblan statligt stöd
Och serviceställen blev det bara fler
Men nästa år föll innertaket ner


Ja, taket ramla ner direkt på utlåningens disk
En möjlig katastrof som blev en nattlig asterisk
Gymnasiets del en trappa upp var särdeles förstörd
men ingen som var ansvarig blev hämtad och förhörd
Men ”En dag på bokbussen” var fin
i Väsbyhems lokalTV-maskin

På 90-talet kommer åter framtidssatsningen
Och utan återvändo digitaliseringen 
Datorerna fungerar mycket bra för bibliotek
för skapande och studier på allvar och för lek
Historien dynamisk, inte statisk
men folkbildning är alltid demokratisk

Med borgerlig majoritet kan filialer läggas ner
personal kan sägas upp och det blir ingen bokbuss mer
Men efter valet 94 kommer bokbussen igen
och turerna till daghemsbarnen startar 95
Som vanligt är det alltid först till kvarn
Nästan hälften av all utlåning till barn

Och inför folkomröstningen om EU-medlemskap
får anställda gå kurser i europavetenskap
Ett centrum skapas särskilt för samhällsinformation 
som förbereder medborgarnas integration
SFI-elever, vett och etikett
Man hoppas på Agenda 21

En bibliotekslag infördes i Sverige 97
och uthyrning av videofilmer hade startat nu
Datarum och kunskapslyft, utbildning på distans
Ekonomiskt ska kommunen nu ha kommit i balans
Musik och CD-rom kan lånas ut
Utopierna tar liksom aldrig slut

Millennieskiftet infaller nervöst men utan bugg
Fyrverkerierna förändrar inga läxor eller plugg
Mot farligt hög elektromagnetisk strålning
kräver skyddsombudet mer än övermålning
Tillsammans får dom tas i ett
- biblioteket och gymnasiet


Arkitekter inbjuds tävla om ett nytt bibliotek
En mötesplats som inte skiljer jude ifrån grek
Personalen engageras i funktioner och planering
och hoppas på en framtid utan vidare sanering
Politiskt är det redan taget
”Kulturgränd” är det vinnande förslaget

Men planerna läggs ner redan år tjugohundratre
Byggandet av simhallen var det som kunde ske
Bibliotekarierna får flytta sin administration
när skolans matservering kräver bättre lokation
Bibliotekarierna har inte blivit yngre
Men arbetet blir genast mycket tyngre

Och efter några år kommer borgarna tillbaka
med skolprivatiseringar och annat att bejaka
Så småningom så inför man prestationsfinansiering
där besöksantal och boklån blir en tvingande hantering
Men ”Boken kommer” vill dom inte se
- Servicen till handikappade

Efter studieresor utomlands på Välfärdens bekostnad
så var det som nån viktig bit helt plötsligt blivit lossnad
när byggnaden i Vilunda på grund av mögel skulle rivas
Men  varsomhelst och överallt ska Väsby välfärd trivas
Det enda biblioteket flyttar snart
till Mässingen, där gymnasiet står klart


Vad återstår, hur ska det gå, för Upplands Väsby bibliotek
i en överbliven övervåning, alldeles för vek
för gedigna hyllsystem som kan fungera maximalt
och får dras med provisorier som politikerna valt
Men visst är det en miljö som ändå lever
om man räknar med gymnasiets elever