EVIG TILLVÄXT

(text, musik Tore Berger)

Evig tillväxt - heter framtidstron

Evig tillväxt - är vår religion

Evig tillväxt - liten vill bli stor

Evig tillväxt - som när gräset gror

Evig tillväxt - vår sanna politik

Evig tillväxt - för fattig och för rik

Evig tillväxt - ullstrumpor och skor

Evig tillväxt - för gamla människor


Evig tillväxt - så länge du är ung

Evig tillväxt - sjung av hjärtat, sjung

Evig tillväxt - mera konsumtion

Evig tillväxt - ständig expansion

Evig tillväxt - i himmel som på jord

Evig tillväxt - sanna mina ord

Evig tillväxt - inget kan gå snett

Evig tillväxt - på väg till helvetet