BETRÄFFANDE SLAGET VID SKAGERACK

(text, musik Tore Berger)

Dyningen vid Wilhelmshafen doftade av tång
när den allerhögste krigsherrn stod i tankar
”Amiralen av Atlanten” hade bara krigets tvång
att skylla på när flottan lättat ankar
Men hungersnöden härjar redan till den milda grad
att spädbarn dör och gamlingarna tigger
Allt sedan krigets början sitter Tyskland i blockad
för att Storbritannien ligger där det ligger

Han spolades upp på en strand i Bohuslän 
som en av alla döda efter slaget
Han hette Loftus Jones - en kommendörkapten
som försvarade sin rätta plats i laget
Så småningom så fick han ett postumt Victoriakors
likt många andra lika döda britter
som ingripit i striden med oförminskad force 
och stupat perforerade av splitter

Likaledes Johan Wilhelm Kinau flöt iland
en tysk matros som längtade till Nordsjön
Han kalla sig Gorch Fock som författare ibland
men utsattes i Wiesbadens tordön
Han hade diktat önskningen om en sjömansgrav
att få sänkas ner i djupet under tystnad
Men uppfyllde på trettiotalet Hitlers hjältekrav 
ett offer för det Tredje rikets lystnad

Nästan tiotusen sjömän hade stupat på en dag
Men jämför man med löpgravarnas strider 
var det föga mot Verdun och Somme och flera andra slag
och ingenting mot Passchendeale omsider
Men världens största sjöslag vet man inte vem som vann
fast många dyra kryssare gick under
Situationen efter slaget blev i stort sett likadan
som fortsatt genom krigets år och stunder