LIBAU - MADAGASKAR

(text, musik Tore Berger)

Det var i oktober när Tsaren så blek 
och så skön stod med kronprins i famn
Och så höll han ett tal om hur Japan i öster
blockerat hans flotta i hamn
Att den ryska armén bort i Manchuriet
behövde mer vapen och mat
fast inrikesministern som förordat kriget
strukit med i ett bombattentat
Nu skulle baltiska flottan segla runt jorden
försänkta i fosterländsk bön
när japanska arméer gick över Korea 
med Port Arthur som hägrande lön

Alla Libaus kyrkklockor ringde farväl 
och man dansade vals och kadrilj
och man skåla för segern, det eviga Ryssland 
och hurra för tsarens familj
Amiral Rozjestvenskij, den envist lojale 
som aldrig vart ute i krig
blev den orädde mannen i ledningen för 
ett i förväg förlorat envig
Med många gammaldags fartyg och dito 
kanoner och oprövad telegrafi
så kasta han loss för den ovissa färden 
mot nollpunktens väntande fi 

Man gick Stora Bält som en jättestor orm
och ankrade i Skagerack
för att med högsta beredskap i Nordsjön om natten 
gå beredda på varje attack
När torpedbåtar verkade skymta åt styrbord
bland lanternorna vid Doggers bank
gjorde snabbeldskanonerna kulhål i dimman
Minst en trålare sköt man i sank
Och när plötsligt om babord kom strålkastarljus 
från pansarkryssar´n Dmitri Donsskoj
gav kanonerna eld och i tystnaden efteråt
- mistlurens låt från en boj
         
Genom skrovet i pansardäckskryssar´n Aurora
hade kulorna krossat en präst
Men eskadern gick vidare tungt genom natten
som amiralen fann det var bäst
Det var han, Rozjestvenskij, som banat sin väg
och när gryningen kom, pansargrå 
sågs den Engelska flottan längs hela Biscaja
vid horisonten bevakade gå
Efter dagar av väntan vid Vigo i Spanien
på ett kejserligt ryskt telegram
kunde kolsäckar släpas och även befälen fick 
uniformerna svarta av damm

Under engelsk bevakning fortsatte flottan 
genom regnet ner i Tanger 
En del av eskadern under Felkersams ledning
skulle pröva vad lycka det ger
att gå medelhavsvägen med Suezkanalen 
till Madagaskars exotiska natt
för att där kunna samlas och höja ett glas
inför slutspelets väntande matt 
Men med reparationer, tropiska stormar
och djunglernas hettande pust
gick Rozjestvenskij med resten av skeppen 
och rundade Afrikas kust
 
Väl framme vid sydspetsen av Madagaskar
kom bulletinerna äntligen fram
Port Arthur var redan nu taget av Japan
och krigsplanen kommen på skam
Och det visade sig att amiral Nebogatov
skulle föra de ratade skepp
som lämnades kvar vid Reval och Libau
samma väg i ett meningslöst grepp
Allt var redan försent, men Rozjestvenskij
var mannen som gjorde sin plikt
Och allt var för tidigt - den baltiska flottan 
skulle offras för Tsarens konflikt